İzmir Lihkab BürolarıLİHKAB BÜROLARININ FAALİYET VE YETKİ ALANI


        5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında Kanun kapsamında oluşturulan Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları (Lihkab) 20.03.2014 tarihinden itibaren İl ve İlçe merkezlerinde faaliyete başlamıştır. İlgili Kanun gereği daha önce Kadastro Müdürlükleri tarafından yürütülen bazı talebe bağlı işlemler Lihkab Büroları tarafından yapılmaktadır. Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü (aplikasyon-yer gösterme), tescile tâbi olan işlemlerin (cins değişikliği-irtifak hakkı-birleştirme-hatalı bağımsız bölüm düzeltmeleri vs.) yapım sorumluluğu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarınca yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili bazı kamu kuruluşlarının ve Kanun kapsamında muafiyeti bulunan talebe bağlı işlemlerde Kadastro Müdürlüklerinin görevleri devam etmektedir.

        Adı geçen Büroların yapacakları işlemlere ilişkin Lisanslı Büro hizmet ücret çizelgesi ve kat sayıları yıllık olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup, http://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/lihkab web sayfasından temin etmek mümkündür.